UW DIETIST

Gezond op het werk

Eet je fit in het nieuws
Eet je fit op de werkvloer

De afgelopen jaren is er steeds meer belangstelling gekomen voor gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Fitte medewerkers vormen voor een bedrijf immers het belangrijkste kapitaal, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Directies en arbo-diensten richten zich hierbij veelal op ergonomie, beweging, herstel en reïntegratie na ziekte, maar aandacht voor voeding van de individuele medewerker is in dit traject nog niet vanzelfsprekend. Eten lijkt een zo triviale bezigheid, dat het gemakkelijk wordt vergeten als cruciaal instrument. Hierin kunt u verandering brengen door een foodcoach uit te nodigen van Bon Appétit.

Bon Appétit ondersteunt bedrijven in-company met voedingsvoorlichting op groeps-, en individueel niveau, teneinde bewust etende, gezonde, productieve medewerkers te krijgen. Bon Appétit is een voedingsadviesbureau dat zich vanuit een voedingskundige-dietistische achtergrond bezighoudt met preventie, behandeling en reïntegratie van personeel bij bedrijven.

Bon Appétit is gespecialiseerd in algemene voedingsvoorlichting in het kader van onderhoud van lijf en leden, maar ook in het licht van reclameboodschappen: ‘Wat is gezond’ en sportvoeding. Daarnaast leveren we diensten op maat. Aan de hand van een voedingsanamnese krijgt iedere werknemer een persoonlijk voedingsadvies gebaseerd op lengte, leeftijd, gewicht, geslacht en activiteit binnen en buiten de firma.

Bon Appétit is een voedingsadviesbureau, dat met de cliënt meedenkt, resultaatgericht is en waar de mens in een holistische aanpak centraal staat.

Gezond en lekker eten bijt elkaar niet

Het Bon Appétit Eet je fit programma is een preventie programma, dat zich richt op het integreren van een gezonde voedings-, en leefstijl, zowel binnen als buiten de werkomgeving. Medewerkers met een ongezond eet-, en leefpatroon hebben onze aandacht. Het te behalen rendement is bij deze groep groot, omdat deze mensen de meeste risico's op gezondheidsschade lopen, denk hierbij aan overgewicht, diabetes type II, hypercholesterolemie, maar ook verminderde weerstand, dus verkoudheid en griep. Het kortdurend ziekteverzuim kan met ca. 50% verminderen.

Gezond en lekker eten op het werk

Bon Appétit adviseert ook over het assortiment van bedrijfsrestaurants en kantines. Gezond eten op het werk is gericht op uw eigen werksituatie. Onze diensten zijn direct gericht op de werkplek en indirect op de optimale inzet van de medewerker. 

Onregelmatige-, en wisselende diensten zijn lastig in te passen in een voedingpatroon en derhalve vaak de oorzaak van een slecht eetpatroon en mede grondlegger voor onder- of juist overgewicht. Beide aspecten hebben een negatieve invloed op ziekte.

Gezond en lekker eten tijdens en na ziekte

Bon Appétit kan zich door middel van een individueel dieetadvies richten op de gezondheid van de individuele werknemer tijdens de ziekte en herstelperiode. Denk hierbij aan een verstoorde darmfunctie na antibiotica, een niet optimaal op pillen of insuline ingestelde diabeet, hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol, dit alles in nauwe samenwerking met de bedrijfsarts. Op basis van duidelijke criteria kunnen andere disciplines zoals bedrijfsmaatschappelijk werk of een psycholoog ingeschakeld worden. Het Bon Appétit programma is gericht op het normaliseren van de bloedwaarden en kan derhalve een bijdrage leveren aan het beheren van verzuim.

Vraag een brochure aan, klik hier.