UW DIETIST
lekker & gezond eten

Tarieven Bon Appétit 2016

Toelichting op de tarieven

Dieetadvisering is m.i.v. 2013 weer opgenomen in de basisverzekering. Dit betekent dat iedere Nederlander recht heeft op 3 uur dieetzorg. In de praktijk betekent dit hiervoor door Bon Appétit 4-5 consulten verzorgd kunnen worden. Vanaf 1 januari 2013 heeft de overheid het eigen risico voor ziektekosten vastgestel op € 385,00. Dit geldt voor alle medische zorg uit het basispakket, met uitzondering van de huisarts. Uw zorgverzekeraar verrekent dit automatisch met u. Dieetzorg wordt dus verrekent met het eigen risico. Voor kinderen < 18 jaar geldt geen eigen risico. Naast de 3 behandeluren in het basispakket hanteren nagenoeg alle zorgverzekeraars een aanvullend pakket met extra uren dieetadvisering. Deze extra uren dieetzorg kunnen worden aangesproken als de 3 uur van het basispakket niet toereikend zijn voor de behandeling.

Voor niet nagekomen afspraken of niet 24 uur van te voren geannuleerde afspraken wordt 50% van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht.

ConsultsoortTijsduurTarief
   
Eerste consult (intake gesprek)60 min. * + 30 min **€ 90
Tweede consult30 min. *€ 45
Vervolgconsult lang30 min. *€ 45
Vervolgconsult kort (weegconsult)10 min. * + 5 min. **€ 15
Telefonisch/e-mail consult (intake)45 min. *€ 60
Telefonisch / email vervolgconsult kort10 min. * + 5 min. **€ 15
Telefonisch / email vervolg consult lang30 min. *€ 45
Huisbezoek (intake)60 min. * + 30 min. ** + toeslag ***€ 110
Huisbezoek vervolgconsult30 min. * + toeslag ***€ 65

Toelichting op directe en indirecte tijd

Bij de in rekening gebrachte dieetbehandelingstijd wordt onderscheid gemaakt in directe tijd en indirecte tijd. De directe tijd is de tijd dat u aanwezig bent bij de diëtist. De indirecte tijd wordt benut voor het berekenen, samenstellen van uw persoonlijke advies, het informeren / rapporteren aan verwijzers, registreren van gegevens en administratie.

* = Directe consult tijd
** = Indirecte consult tijd
*** = Toeslag voor huisbezoek, bepaald door uw zorgverzekeraar.