Privacy statement

Bon Appetit dietits verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website en de door contactaanvragen en nieuwsbrief abonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Bon Appetit dietist verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Bon Appetit dietist behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Deze website verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en het abonneren op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeld link in het e-mail bericht of Bon Appetit dietist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@bonappetitdietist.nl of Bon Appetit dietist, Scheepswerf 18, 2265 BE Leidschendam. Bon Appetit dietist verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Bon Appetit dietist heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Bon Appetit dietist kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Waarom en waarvoor worden er cookies gebruikt?

Statistieken

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu met hulp van de software van een derde partij te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven:

Social media

De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies die geplaatst worden door de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan Bon Appetit dietist, Scheepswerf 18, 2265 BE Leidschendam, tel: 070 - 3176086 of per e-mail: info@bonappetitdietist.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Bon Appetit dietist behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bon Appetit dietist adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.